SKM Productie B.V. SKM Productie B.V.

SKM Productie B.V.

SKM Productie B.V.

Garantie

Hieronder staan onze garantievoorwaarden:

SKM Productie BV garandeert overeenkomstig de bepalingen in de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (Algemene Voorwaarden VMRG 2011), voor de vastgestelde termijn, dat de hierna met name genoemde artikelen / onderdelen van de levering geschikt zijn voor hun doel en voldoen aan alle in redelijkheid te stellen eisen:- Op aluminium profielen 10 jaar

- Op de samenbouw van de kozijnen 10 jaar

- Op het moffelwerk 10 jaar

- Op hang- en sluitwerk 1 jaar

- Op isolatieglas (geen breuk of thermische breuk) 10 jaar

- Op ventilatieroosters 1 jaarProductie vindt plaats volgens de geldende VMRG kwaliteitseisen en garantiebepalingen.

Let op: Artikel 14.8: De garantie gaat pas in wanner opdrachtgever ten opzichte van opdrachtnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Door opschorting van de ingangsdatum van de garantie, wordt de einddatum niet gewijzigd.KLACHTENPROCEDURE:

Indien u na het geleverde / gemonteerde product niet tevreden bent over onze producten, dient u een klacht te melden per email naar info@skm-roosendaal.nl

Wij nemen de klacht direct in behandeling en maken binnen 2 weken een afspraak met u om de klacht af te werken (indien er geen materialen besteld dienen te worden).